Boerderij activiteiten

Voor zorggasten die op zoek zijn naar een zinvolle niet arbeidsmatige dagbesteding.

Het aanbod ziet er als volgt uit:

  • Verzorgen kleinvee zoals kippen, ganzen, geiten en paarden e.d.
  • Het telen van tuinbouwproducten, zoals prei, wortelen, koolsoorten, slasoorten, knolvenkel, tomaten, aardbeien, pompoenen, (perk)planten etc.
  • Zaaien, planten en verzorgen van bloemen in de teeltkas en het open veld.
  • Het onderhouden van gebouwen, tuin, erf en bos.
  • Helpen in de winkel.
  • Koken.
  • Poetsen en schoonhouden van de eigen ruimtes.