De Zorgboerderij

 

Een zorgboerderij is een landbouw bedrijf waar, naast en in combinatie met de agrarische productie, zorg wordt gegeven aan mensen die in omstandigheden verkeren dat ze een beroep moeten doen op zorg- of welzijnsinstellingen. Anders gezegd: er wordt zorg gegeven aan mensen met een sociale, lichamelijke of psychische hulpvraag.

 

Om een doelmatige en zinvolle functie te geven aan deze boerderij willen we mensen met een verstandelijke handicap onder professionele begeleiding een zinvolle dagbesteding aanbieden en hen in staat stellen om gevarieerde werkzaamheden te verrichten die niet te complex en lichamelijk niet te zwaar zijn. De individuele behoeften en mogelijkheden vormen het uitgangspunt van de indeling van het werk.