Groene Zorginitiatief:

De Rommeshoef is door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap erkend als Groene Zorginitiatief. Deze erkenning geeft u de mogelijkheid om met ons een overeenkomst voor dagbesteding af te sluiten in het kader van de persoons-volgende financiering. 

 

 

 

Dagbesteding bij een Groene Zorginitiatief

Sinds 1 januari 2017 kunt u met uw persoonsvolgend budget dagbesteding inkopen bij een geregistreerd Groene Zorginitiatief. Een Groene Zorginitiatief wordt georganiseerd door een bedrijf, een vereniging of een particulier die activiteiten van land- of tuinbouwproductie aanbiedt. Ook andere activiteiten die betrekking hebben op de omgang met planten of dieren zijn mogelijk. Voorbeelden van Groene Zorginitiatieven zijn een zorgboerderij, een dierenasiel, een dierenpension, een belevingshoeve, etc.

 

De dagactiviteiten gebeuren onder professionele begeleiding.

 

U kunt de ondersteuning door een Groene Zorginitiatief enkel betalen via uw cashbudget, op basis van een overeenkomst die u met ons afsluit.