Zorgboerderij

Zorgboerderij

Zorgplek voor schoolverlater

Ben je schoolverlater in het buitengewoon onderwijs en heb je je nog geen zorgplek? Wij bieden een zorgplek voor iedere schoolverlater.
Lees meer

Persoonlijk Assistentie Budget

Met een Persoonlijke-assistentiebudget (PAB) kan een persoon met een handicap assistentie organiseren en financieren. Met het PAB werft u assistenten aan. U wordt dus werkgever. Uw assistenten voeren allerlei taken voor u uit en helpen u bij de organisatie van uw dagelijks leven.
Lees meer

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning waarvoor u geen goedkeuring van het VAPH nodig hebt. U hoeft hiervoor dus geen aanvraag bij het VAPH in te dienen.
Lees meer

Minder Mobiele Centrale

Dit is een dienstverlening aangeboden door de gemeente, het OCMW of een andere organisatie. Het doel is om verplaatsingmogelijkheden aan te bieden aan mensen met een beperkte mobiliteit. Deze dienstverlening haalt de mensen uit hun sociaal isolement. Het gaat hier vaak om oudere mensen en mensen met een beperking.
Lees meer

Zorgboerderij Provincie Antwerpen

Bent u op zoek naar een Zorgboerderij in de provincie Antwerpen? Neem contact op met Zorgboerderij Rommeshoef te Essen. Hier kunt u terecht voor een zinvolle dagbesteding voor uw zoon of dochter met een beperking.
Lees meer

Wat na OV1?

Wat na OV1? Voor OV1 schoolverlaters in de regio Antwerpen die op zoek zijn naar een dagcentrum/dagcentrum voor bezigheid/bezigheidshome met eenvoudige agrarische activiteiten, in een rustige groene gezonde omgeving van een boerderij, biedt de Rommeshoef maatwerk aan zorg. Informeer naar de uitgebreide mogelijkheden voor inleefdagen, waarbij jongeren kennis kunnen maken met de werking, de omgeving, de zorggasten en de begeleiders van de zorgboerderij.
Lees meer

Maatschappelijk betrokken ondernemen

Maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO) is het vrijwillig investeren van expertise, menskracht, faciliteiten en netwerken in de lokale samenleving. De voordelen zijn niet in geld uit te drukken. Daarom wordt er gesproken van Social Return on Investment. Denk aan goodwill ten aanzien van het bedrijf, minder ziekteverzuim en betrokken medewerkers. Voor uw medewerkers levert Maatschappelijk betrokken ondernemen veel op, zo bevordert het de onderlinge communicatie en teamgeest. De Rommeshoef wil graag in contact komen met bedrijven die hun betrokkenheid bij de samenleving in de praktijk willen brengen. Groep Janssen
Lees meer

MVO Essen provincie Antwerpen

MVO = Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO is een continu verbeteringsproces waarbij ondernemingen vrijwillig op systematische wijze economische, sociale en milieu overwegingen op een geïntegreerde manier in de gehele bedrijfsvoering opnemen, waarbij overleg met de stakeholders, of belanghebbenden, van de onderneming deel uitmaakt van dit proces. De Rommeshoef, gelegen in Essen provincie Antwerpen, wil graag in contact komen met bedrijven die hun betrokkenheid bij de samenleving in de praktijk willen brengen. MVO Essen MVO Essen provincie Antwerpen (maatschappelijk verantwoord ondernemen essen)
Lees meer

Crea atelier in Essen

Ons Crea atelier in Essen richt zich op zorggasten, die op zoek zijn naar een zinvolle creatieve vrije tijdsbesteding onder begeleiding. Enkele voorbeelden van deze recreatie activiteiten zijn: tekenen, schilderen, muziek, handwerken, breien, houtbewerking, bloemschikken, haken en borduren Crea atelier
Lees meer