Overheid

Op deze pagina treft u diverse links aan die informatie verstrekken

over overheidsondersteuning voor mensen met een sociale,

lichamelijke of psychische hulpvraag.

 

Persoonsvolgend budget (PVB) zie VAPH 

Persoonlijk Assistentie Budget (PAB) zie VAPH

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) zie VAPH

Minder mobielen vervoer zie MMC