Schoolverlaters OV1

Wat is opleidingsvorm 1 (OV1)?

OV1 geeft een sociale vorming met het oog op integratie in een beschermd leefmilieu. De kans dat deze leerlingen betaalde arbeid gaan doen is erg klein. Deze mensen kunnen naar een dagcentrum voor bezigheid of kunnen “begeleid werk” gaan doen. “Begeleid werk” is een vorm van vrijwilligerswerk met coaching vanuit een dagcentrum.
De laatste jaren wordt er gepleit voor een duidelijke opwaardering van OV1. Het is immers de opleidingsvorm die het meest aansluit bij de zuivere filosofie van het Buitengewoon Onderwijs!

 

Waarom kiezen voor OV 1?

Opleidingsvorm 1 biedt een opleiding voor jongeren met een matig tot ernstig mentale beperking. Deze opleiding bereidt hun voor op het wonen en/of werken in alternerende werk- en woonvormen.
- je goed voelen met al je talenten
- werken naar maximale zelfstandigheid
- functioneel leren
- creativiteit
- beleven en genieten


Wat na OV1?

De school zorgt samen met de ouders voor een trajectbegeleiding van de schoolverlater voor een optimale integratie in een beschermde maatschappij( dagcentrum of bezigheidshome).
Voor schoolverlaters die daarnaast op zoek zijn naar eenvoudige agrarische activiteiten, in een rustige groene gezonde omgeving van een boerderij, biedt de Rommeshoef maatwerk aan zorg. Informeer naar de uitgebreide mogelijkheden voor inleefdagen, waarbij jongeren kennis kunnen maken met de werking, de omgeving, de zorggasten en de begeleiders van de zorgboerderij.